Descobrirem la Masia, els seus espais, i com s’hi vivia, amb un joc constant d’observació i pregunta-resposta, per tal de fer partícips els infants de la mateixa explicació.

DisponibilitatDates i horaris a convenir
Preu 1,80€ per alumne/a

5,30€ per alumne/a amb transport
(Centres Garraf)
Durada1h. 30 min. per sessió
CapacitatMínim 20 alumnes
per sessió
Màxim 30 alumnes
per sessió
AdreçadaEd. Infantil: P3-P4-P5

Ed. Primària: Cicle inicial i mitjà
De primer a tercer

Ens trobem a la Masia d’en Cabanyes, una casa on visqué una família benestant durant el segle XIX que feu fortuna gràcies al comerç i exportació de vins i aiguardents. Aquesta família destaca especialment per la seva sensibilitat en les arts i el col·leccionisme: escriptors, traductors, compositors, pintors, matemàtics, etc.

Un cop acabada la visita es proposa una activitat complementària per acabar de comprendre la vida d’abans a través dels Cabanyes, el seu negoci i les seves aficions. Identificarem tot un seguit d’elements vinculats als diferents membres que habitaren la Masia: la ploma del poeta Manuel de Cabanyes, el piano, els llibres del negoci de la vinya i el vi d’en Josep Anton de Cabanyes, les pintures de Joaquim de Cabanyes i Alexandre de Cabanyes, així com elements o objectes propis de la seva vida quotidiana. Aquests objectes els barrejarem amb els moderns, que actualment podem trobar a casa nostra o en el nostre entorn, i els alumnes hauran de saber triar quins pertanyen als Cabanyes i quins no, i en el cas dels que són propis de la Masia, en quines estances o espais es troben.

OBJECTIUS

Els alumnes més petits de l’escola podran conèixer com era la vida de fa més de 200 anys i descobrir com eren les cases de les famílies benestants. Objectes, mobiliari i espais que avui dia són elementals per nosaltres abans eren uns altres, veurem com aquests influeixen en la manera de viure i com han evolucionat al llarg del temps.

Mitjançant aquesta visita es pretén reforçar l’interès per conèixer la història i la manera com vivien els nostres avantpassats. Una visita activa i dinàmica per tal de desenvolupar habilitats de descoberta, d’observació i de reconeixement d’objectes i espais del present i del passat.