Reportatge de Canal Blau sobre el retorn dels llibres del Fons Miret a la biblioteca de la Masia d’en Cabanyes