cadires

El “Centre d’interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes”  té un programa de restauració que es va desenvolupament en funció de les disponibilitats pressupostàries. L’any passat , Carmen Lara, va restaurar dues cadires alfonsines.

A la revista Unicum de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya  – del maig del 2014- , hi ha una referència sobre tot el procés de restauració.

Al següent enllaç podeu descarregar-vos l’article: Article UNICUM amb cadires Masia d’en Cabanyes