COL·LECCIONISME I GUST ARTÍSTIC DE JOSEP ANTON DE CABANYES: PAISATGE EN RUÏNES

La Masia d’en Cabanyes alberga una important col·lecció pictòrica que es pot contemplar avui en dia a diferents estances de la casa. A la Sala de Música es troba el volum més gran d’obres, de les que avui destaquem aquest “Paisatge en ruïnes”, identificat com anònim napolità. Aquest quadre forma part de la col·lecció de la família Cabanyes ja en el moment  en que Josep Anton de Cabanyes redacta el  catàleg de les seves propietats pictòriques, en el que apareix citada. L’esmenta atribuïnt-lo a Salvatore Rosa, pre-romàntic de l’escola napolitana fent tot el comentari que  transcrivim a continuació: “Aunque este cuadrito sea un mero bosquejo,pues en la mayor parte de él se aperciba todavia la preparación del lienzo, sin embargo descubre la mano maestra que la ha pintado, y aquel gusto particular en adornar sus composiciones de resto de antigua arquitectura…”

Com veiem, en aquest catàleg no es limita a fer un llistat de les obres i tal com cita Francesc Miralpeix en l’article esmentat a la bibliografia adjunta: “…al llarg de les entrades, hi ha abocada, amb un llenguatge refinat però gens ampul·lós, la seva amplíssima erudició, que acompanya de comentaris que traspuen les seves lectures i la seva experiència viatgera. No es estrany, en aquest sentit, que a vegades assoleixi un tipus d’observacions que traspassen l’afició col·leccionista i que l’apropen a la figura del crític d’art o de l’historiador.”

Bibliografia

-Catálogo y descripción de algunos quadros que posee Dn. José Antonio de Cabanyes (c. 1850), Manuscrit de l’Arxiu de la Masia d’en Cabanyes. Vilanova i la Geltrú.

-Francesc Miralpeix:”Col·leccionisme i gust artístic de Josep Anton de Cabanyes i Ballester (1797-1852) a través del manuscrit Catálogo y descripción de algunos cuadros que posee Dn. José Antonio de Cabanyes (c. 1850”)