Dades poc conegudes de Manuel de Cabanyes a la universitat de Cervera

Recull de poesies, on es publicà per primer cop un text del poeta.

Manuel de Cabanyes cursà a la universitat de Cervera (l’única de Catalunya) tres anys acadèmics (1820-22 i 1827-28). En aquest últim curs, l’abril de 1828, la universitat publicà un recull de poemes (imatge adjunta) en el qual aparegué imprès el seu poema A la Reina María Josefa Amalia. Cal saber, però, que aquest poema (112 versos) no fou acceptat pel coordinador del recull, Agustí Torres, qui instà a rectificar-lo de tal manera que el poema resultant (censurat no sabem per qui) restà reduït una tercera part (76 versos). Avui podem conèixer aquest poema censurat per una còpia manuscrita que es troba a l’arxiu de la Masia d’en Cabanyes. Afortunadament, l’any 1844 el mestre Milà i Fontanals publicà la versió original sencera. També és interessant saber que al mes següent (maig 1828) circulà per Cervera un full volander, El Crítico Observador, que fou retirat, prohibit i perseguit per l’autoritat acadèmica. El Tribunal de Censura investigà el fet per tal de sancionar el culpable i Cabanyes fou imputat com a autor del full clandestí, donat que els estudiants interrogats es mostraren de l’opinió d’atribuir-li l’autoria. Arran d’aquests fets, el Tribunal de Censura, en observar unes idees perilloses i una conducta insubordinada del poeta, decidí vigilar-lo per a perjudicar-lo i forçar-lo a deixar la universitat. En conclusió, dies després el poeta fou detingut, arrestat i reclòs a la cel·la de càstig de l’alcaldia. L’autoritat acadèmica li denegà el certificat de bona conducta i, per això, no passà de curs i es veié obligat a continuar la carrera de Dret en una altra universitat.

Xavier Solà de Andrés