Els dossers

Al segle XIX, una forma d’escalfar les cambres abans d’anar a dormir era posant per una hora o hora i mitja un braser (més no, ja que produïen un gas tòxic). Altre forma d’escalfar era passar planxes de ferro calent entre els llençols.
Per fer que l’escalfor es conservés el màxim de tems possible es feien servir els dossers, cortinatges que envoltaven els llits. A la Masia d’en Cabanyes podem veure uns exemples a l’habitació de Manuel de Cabanyes, on el llit està cobert per una estructura de fusta revestida de tela, en aquest cas indianes, o també a l’habitació d’Alexandre de Cabanyes, on es conserva una argolla al sostre, des d’on penjava la tela que servia de dosser.
Aquesta solució també ajudava a preservar la intimitat i a protegir-se dels mosquits.