La col·lecció pictòrica

Marina_Detalle La col·lecció pictòrica de la Masia d’en Cabanyes és un dels grans exemples del col·leccionisme privat del segle XIX al nostre país, que ens permet conèixer els gustos de la família alhora que a través de les peces podem resseguir els seus viatges i els seus contactes comercials.

Entre les diferents temàtiques i cronologies representades trobem exemples de paisatgisme romàntic, un moviment que donà una nova entitat al paisatge com a gènere pictòric en si mateix, transmissor d’emocions i sentiments i representant d’una natura esplendorosa, subjectiva i abocada a la mirada personal de cada autor. Hi trobem autors com Joaquim de Cabanyes i Ballester (1799-1876) i Ramon Martí Alsina (1826-1894), dos dels grans noms d’aquest gènere a Catalunya.

Un altre dels temes més populars de la pintura d’aquest segle XIX foren les escenes costumistes, molt pròpies del gust romàntic, i que se centren en mostrar tipologies populars i temes anecdòtics.

Per altra banda, els Cabanyes també tingueren interès en la pintura de temàtica mitològica, tal i com mostren les diferents peces de l’Escola Bolonyesa que adquiriren a través dels seus contactes amb Itàlia. Es tracta de peces de gran rellevància per a la col·lecció, no sols per pertànyer a una de les escoles artístiques més importants del seu moment, fundada l’any 1582 per Ludovico Carracci, sinó pel significat que la mitologia i el coneixement de l’Antiguitat clàssica tenia com a símbol de bon gust i educació. Una de les peces, “Venus i Adonis”, de finals del segle XVII, fou anteriorment atribuïda a Nicolas Poussin.

Altres peces de gran rellevància són les vinculades a temes religiosos i històrics. Hi destaca un magnífic exemple de pintura religiosa barroca espanyola, “Santa Rosa de Lima”, de l’escola andalusa del segle XVII, una mostra del gran moment artístic del Segle d’Or espanyol. També hi trobem exemples de l’escola veneciana, que durant el Renaixement i el Barroc es consolidà a Europa i que es caracteritzà per un excel·lent treball de la llum i color, associats a la sensualitat de les seves composicions. Finalment, cal destacar el cas de les peces de l’escola flamenca (segles XV, XVI i XVII), reconeguda pel seu treball amb colors brillants i el detallisme de les miniatures. Un dels elements més significatius d’aquesta escola fou el treball de l’oli sobre coure, tècnica de la qual en tenim diferents exemples a la Masia d’en Cabanyes.