Les poesies completes de Manuel de Cabanyes, per Sebastià Puig (1927)

Vilanova i la Geltrú homenatjà el poeta Cabanyes amb una edició especial.

El desembre de 1922 arribà a Barcelona l’edició britànica dels poemes de Cabanyes, per Allison Peers, i sembla que això motivà que Sebastià Puig decidís publicar l’obra de Cabanyes, amb una edició més completa i més luxosa, per a contrarestar l’edició britànica. Puig s’hi posà amb els seus ajudants a confeccionar el seu projecte entre 1923 i 1927. Per a la publicació, trià Oliva de Vilanova, prestigiós impressor vilanoví, per tal d’elaborar un llibre que superés l’edició britànica. Demanà pressupostos (un de 31-3-1927, i un altre de 31-7-1927). Acceptà el segon, consistent en 1000 exemplars, al preu total de 4100ptes, que incloïa dos retrats del poeta en color, gravats expressos i disseny de la coberta a dues tintes (provablement de Demetri Oliva). El pagament, a càrrec del mateix Puig, es realitzà en tres terminis (1000ptes: 14-11-1927; 1000ptes: 29-11-1927; i 2100ptes: 9-12-1927). El llibre sortí a la venda el 5-12-1927, a un preu de 7.50ptes (exemplar adjunt, de la Masia d’en Cabanyes). El mateix Puig, en lletra de 6-12-1927, donà instruccions a Víctor Oliva dels 70 destinataris que havien de rebre un exemplar gratuït (tant particulars i mitjans de comunicació com entitats i biblioteques i, fins i tot, l’anglès Allison Peers). L’impressor, per la seva banda, distribuí exemplars en dipòsit a les llibreries principals de Barcelona i Vilanova entre el 27-12-1927 i el 23-1-1928. La intenció d’en Puig, però, no aconseguiria que s’oblidés l’edició laica britànica, que continua essent millor considerada pels estudiosos i acadèmics. Tot i així, l’edició catòlica de Sebastià Puig es recorda com una fita fonamental en la història del cabanyisme.
Bibliografia: Arxiu particular Miret-Puig, avui en poder de F.X. Puig-Rovira.

Xavier Solà de Andrés