Els Disparates de Francisco de Goya

A la Masia d’en Cabanyes hi ha dotze estampes de Francisco de Goya (1746-1828), pertanyents a la sèrie dels Disparates, que fins fa ben poc es trobaven emmarcades per parelles, formant un total de sis quadres. D’aquests, quatre han estat exposats en els darrers anys a la biblioteca, mentre que la resta foren guardats a les reserves del museu. Sempre s’havia dit, i hom ho podia apreciar, que eren gravats de Goya, però ningú no s’atrevia a donar- los un valor, ja fos documental o històric, o a dir amb certesa que eren originals.

A mitjans del mes de setembre de 2012 la Masia d’en Cabanyes va convidar la Dra. Rosa Vives i Piqué, catedràtica de pintura i gravat de la Universitat de Barcelona i experta en gravats i en Goya, per a iniciar el procés d’autentificació de les estampes. En aquest sentit, una de les primeres troballes fou la descoberta, en desemmarcar les estampes, d’un foli del diari La Vanguardia amb data de 2 de setembre de 1895. Aquest document ens indica que, al menys en aquella data, aquestes estampes ja estaven emmarcades i probablement a la Masia.

Com van arribar aquests gravats de Goya a la Masia? Qui els va adquirir i on?
És un tema que cal seguir investigant. No obstant això, podem projectar la hipòtesi que Joaquim de Cabanyes i Ballester (1799-1876), pintor romàntic i militar de professió, els va poder adquirir en una de les seves estances a Madrid, ja que en diverses ocasions fou destinat al Colegio Militar de Artillería d’Alcalà d’Henares, on exercí de docent i fou ascendit a coronel l’any 1844. Joaquim de Cabanyes, home culte i ben relacionat amb el món artístic madrileny, podria haver estat la persona que féu arribar els Goya a la Masia, la seva residència familiar a Vilanova i la Geltrú.