La col·lecció d’art de la Masia d’en Cabanyes

A la col·lecció de peces artístiques que disposà la família Cabanyes hi podem trobar una gran varietat d’estils pictòrics en els seus quadres, fruit d’un interès pur pel bon gust propi, independentment de les modes que es succeïren en diferents èpoques.
Així doncs trobarem elements interessants com els que treballà Blanca Giribet, Historiadora de l’Art I investigadora de la col·lecció de la Masia Cabanyes, i que alguns d’ells els trobarem recollits en l’article Redescobrim les col·leccions de la Masia Cabanyes. Noves aportacions a la documentació.

Còpia de l’escultor Juan Martínez Montañés d’Alexandre de Cabanyes, oli sobre fusta, c. 1900. En l’inventari de 1974 es fa referència a un retrat d’home, còpia de Velázquez d’Alexandre de Cabanyes, que de moment no s’havia localitzat. Aquesta obra inventariada com a Retrat d’home. Anònim, s. XIX, oli sobre tela i ubicada al dormitori de Manuel de Cabanyes, presenta a l’angle inferior dret, la inscripció Copia de Velázquez / Cabanyes / 19?, cosa que confirma, juntament amb les dimensions, que es tracta de la mateixa obra.

Cambra Manel