El teixit econòmic dels Cabanyes

Teixit-econòmic

Al llarg del darrer terç del segle XVIII Catalunya passà d’una economia de subsistència a una de mercat, fet que significà l’inici d’una nova etapa marcada per la venda i l’exportació. En el cas del Garraf i el Penedès aquesta activitat va tenir com a protagonistes principals les vinyes que encara avui en dia caracteritzen el nostre paisatge i de les quals s’elaboraven el vi i l’aiguardent destinats a la venda; alhora, l’increment d’aquests conreus va propiciar la recuperació de molts masos del territori. La família Cabanyes formà part d’aquest episodi històric i fou una de les nissagues més influents i destacades en el conjunt de Catalunya.

El mar fou en aquest capítol un protagonista principal, ja que les comunicacions per terra eren molt precàries i aquest oferia als comerciants la sortida més ràpida a la venda dels seus productes. Va ser així que la comarca del Garraf es va situar entre els primers llocs de l’índex de l’activitat comercial marítima a tot Catalunya. I si bé la història ha posat èmfasi en el comerç dels catalans amb Amèrica, el cas de la família Cabanyes ens duu a Europa, destacant especialment la ruta amb el mar del Nord a través de Lisboa, Amsterdam i Londres, i arribant fins a Rússia.

Dins el llegat que guarda la Masia d’en Cabanyes s’hi conserven nombrosos llibres de l’empresa “Cabanyes i Fuster” que recullen aquesta dinàmica comercial, juntament amb elements decoratius que ens remeten també al món de la vinya, com és el cas de la Sala Russa.