Activitat: Els Cabanyes, el segle XIX i el Romanticisme

Descobriu la vitalitat cultural del segle XIX i el Romanticisme de la mà de la nissaga Cabanyes

DisponibilitatDates i hores a convenir
Preu60€ per grup/classe
Durada90 minuts per sessió
CapacitatMàxim 25 alumnes per sessió
AdreçadaEd. Primària: cinquè i sisè

Ed. Secundària: de primer a quart d’ESO

Batxillerat
ObservacionsAdaptació de la visita a les característiques del grup.

Una visita- taller que pretén donar a conèixer la Masia d’en Cabanyes com a nucli del moviment romàntic, amb el llegat d’una família que va marcar la història del segle XIX al nostre país.

L’alumnat podrà comprendre i valorar el patrimoni cultural i artístic, els canvis en la societat, els invents i la transformació del territori a través de nous sistemes de producció agrícola i el comerç del segle XIX.

L’exposició permanent de la planta baixa ens explica el Romanticisme i el context històric, econòmic i social. Les estances familiars conservades a la planta noble ens mostren la quotidianitat de l’època, els gustos i interessos dels personatges que hi visqueren.

Així, a través d’una de les famílies més influents i de major renom del seu temps, els i les alumnes comprenen una època fonamental per al creixement de Vilanova i la Geltrú i el conjunt de la comarca del Garraf, palpable encara avui en dia en diferents indrets del nostre entorn.

Descripció detallada

La visita s’inicia al jardí, presentant la casa com a construcció arquitectònica de gran valor històric i artístic en el context de l’entorn territorial.

Un cop a l’exposició permanent, la visita desenvolupa en una primera part el concepte del Romanticisme en el marc del segle XIX. Amb aquest objectiu es presenten els membres de la família Cabanyes, que serveixen per exemplificar diferents aspectes del moviment artístic i cultural que va suposar el Romanticisme: Manuel de Cabanyes la literatura, Joaquim de Cabanyes la pintura, Josep Anton de Cabanyes l’afany de coneixement global… A través d’ells, les seves inquietuds i anhels, es tracten les arts creatives, els avenços científics, les ideologies polítiques i econòmiques del moment.

A la planta noble de la casa es comenten diferents aspectes de la vida quotidiana d’una família benestant i culta. Els espais visitats en aquesta part de la visita, molt visuals, atreuen l’alumnat que veu en una “escenografia real” l’empremta del Romanticisme. Mobiliari, obres d’art, instruments de música, biblioteca… ajuden a copsar una manera d’entendre la vida en un moment concret de la  història recent.

La segona part de l’activitat es reserva perquè l’alumnat reflexioni en veu alta sobre el que acaben de veure. Es planteja una tasca de grup, per a primària es treballen aspectes concrets de l’exposició i de reconeixement dels diferents membres de la família, mitjançant un joc d’intercanvi de cartes. Per a secundària incidim més en reflexions sobre imatges i temes tractats per tal que fixin les característiques del moviment romàntic en la seva globalitat.