Activitat: Els Cabanyes, el segle XIX i el Romanticisme

Una visita-taller que pretén donar a conèixer la Masia d’en Cabanyes com a nucli del moviment romàntic, amb el llegat d’una nissaga que va marcar la història del s. XIX al nostre país. 

DisponibilitatDates i hores a convenir
Preu60€ per grup/classe
Durada90 minuts per sessió
CapacitatMàxim 25 alumnes per sessió
AdreçadaEd. Primària: de tercer a sisè

Ed. Secundària: de primer a quart d’ESO, primer i segon de batxillerat
ObservacionsAdaptació de la visita a les característiques del grup.

Possibilitat de concertar servei de transport per a centres del Garraf.

Les estances mostren al visitant la quotidianitat de l’època, els gustos, les aficions i les professions dels personatges que hi visqueren. D’aquesta manera, l’alumnat s’apropa a la història i la literatura, a les arts plàstiques i el col·leccionisme, a la ciència i la tècnica, a l’agricultura i el comerç…

Així, a través d’una de les famílies més influents i de major renom del seu temps, l’alumnat comprendrà una època fonamental per al creixement de Vilanova i la Geltrú i el conjunt de la comarca del Garraf, palpable encara avui en dia en diferents indrets del nostre entorn.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

La visita s’inicia al jardí, presentant la casa com a construcció arquitectònica de gran valor històric i artístic en el context de l’entorn territorial.

A dins, la visita desenvolupa en una primera part el concepte del Romanticisme en el marc del segle XIX, on els personatges de la nissaga serveixen per a exemplificar els diferents àmbits d’aquest moviment artístic i cultural: Manuel de Cabanyes la literatura, Joaquim de Cabanyes la pintura, Josep Anton de Cabanyes l’afany de coneixement global… A través d’ells, les seves inquietuds i anhels, es tracten les arts creatives, els avenços científics i les ideologies polítiques i econòmiques del moment. La visita finalitza a la planta noble on trobem els seus espais privats, col·leccions artístiques i mobiliari conservats d’època.

La segona part de l’activitat es reserva per a una tasca de grup, un joc d’intercanvi de cartes que servirà per a reflexionar en veu alta i consolidar els coneixements adquirits, amb propostes diferenciades entre els alumnes de primària i de secundària.