Activitats Educatives al CIRMAC

El programa d’activitats educatives és el recull de les diferents propostes pedagògiques que el centre ofereix a les escoles. Format per un total de cinc activitats, el PAE està adreçat als diferents nivells escolars: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Escoles d’Adults.El conjunt d’activitats que ofereix el CIRMAC a les escoles ha estat dissenyat amb l’objectiu d’atendre àmpliament tots els nivells educatius i escolars, cercant l’adaptació a cada cas i l’actualització i millora constant dels continguts. L’objectiu és que tan professorat com alumnat sentin el CIRMAC com a propi i trobin en ell un espai còmode i confortable on desenvolupar activitats que complementin la formació a l’aula, per al qual s’han tingut en compte i valorat els continguts de treball del currículum escolar en els diferents nivells educatius.

Hom planteja que la Masia d’en Cabanyes i el llegat de la família permeten desenvolupar conceptes vinculats al Romanticisme –la llibertat, l’individu, la intimitat i la reflexió, el paisatge i l’entorn, la identitat- i d’altres de contemporanis -tals com la innovació, l’emprenedoria, el poder econòmic i social, la memòria històrica, el reconeixement i valoració de l’entorn i el desenvolupament crític.

Les propostes d’enguany són les següents:

  • La Masia d’en Cabanyes: bosquet, art i cultura
  • Una casa ben curiosa i singular
  • Història i modernitat: els Disparates de Goya
  • Cultura i esport a la Masia d’en Cabanyes
  • Els Cabanyes, el segle XIX i el Romanticisme

Podeu Descarregar-vos el Programa d’Activitats Educatives Clicant Aquí