AVUI PARLEM: El rapte d’Europa a la col·lecció pictòrica de la Masia d’en Cabanyes

A la sala de Música  trobem aquest quadre d’estil classicista de l’Escola Bolonyesa de finals del s. XVII i principis del s. XVIII. La pintura tracta un tema mitològic bastant conegut com és el rapte de la bella Europa per part del deu Zeus. Segons el mite, Europa era una princesa fenícia de la qual Zeus es va enamorar. Per tal d’apropar-se a ella va adoptar la forma d’un toro i quan ella, confiada, va pujar al seu llom ell la segrestà i se la va portar a l’illa de Creta. És aquest moment del rapte el que es mostra a la imatge, amb Europa a sobre de Zeus, convertit en toro, amb la mirada cap a la platja on les seves amigues criden espantades. Des del cel un amoret dulcifica l’escena i del mar emergeix la figura d’un tritó.

Bibliografia
Dossier de Restauració de l’obra pictòrica a la Masia d’en Cabanyes
Estudi de la col·lecció pictòrica a la Masia d’en Cabanyes, Sílvia Mestres