Celebració de la Diada de Sant Jordi 2019 a la Masia d’en Cabanyes

“Cent vuitanta-cinc anys després de la mort prematura del poeta Cabanyes, avui en dia encara en parlem”

Aquestes són les paraules de Teresa Costa-Gramunt que recollia Xavier Solà d’Andrés a la VIII Lectura compartida i encadenada a la Masia d’en Cabanyes. Homenatge a Manuel de Cabanyes i la poesia ,  del dia 14 d’abril. 

Manuel de Cabanyes és el poeta de la familia Cabanyes que ha rebut, malgrat la seva injusta i massa prematura mort, lloances i reconeixement més enllà de la ciutat i el país. Certament, morí massa jove una nit d’estiu a la Masia d’en Cabanyes, el mateix any, el 1833, que havia de publicar-se el recull de poemes Preludios de mi Lira, una de les obres considerada més importants del romanticisme d’arrels clàssiques de la literatura en castellà. La seva obra, aquesta i les posteriors, va ésser reconeguda, després de la seva mort per persones significants com Manuel Milà i Fontanals i Marcelino Menéndez Pelayo. També gràcies a la força i l’energia del seu germà gran, Josep Anton de Cabanyes, que adolorit per la mort del germà petit i coneixedor de la vàlua literaria dels seus poemes, va esdevenir un protector i difusor de la seva obra un cop mort.

L’homentge que es realitza cada any a la Masia d’en Cabanyes en el marc de la celebració  del Sant Jordi, vol  mostrar l’obra de Manuel de Cabanyes, divulgar-la,  apropar-la a la ciutadania. De nou recordem que des de l’any 2017 la lectura de Manuel de Cabanyes se’ns fa  més propera fruit de l’edició  “Manuel de Cabanyes. Poemes Essencials. Selecció, traducció i comentaris d’Oriol Pi de Cabanyes” ( El Cep i la Nansa i Consell Comarcal del Garraf ) que,   traduint al català els poemes els hi dóna llum.

En l’edició d’enguany el “Centre d’Interpretacio del Romanticisme Manuel de  Cabanyes. Masia d’en Cabanyes”,   s’ha volgut donar protagonisme a les dones . Xavier Solà d’Andres  ha investigat  sobre les “Dones en la Vida i obra del Poeta Cabanyes” i Gener Barjola, en la segona part de l’acte ha fet  presentació i reflexió  contra  la invisibilització,  l’oblit i el saber de tantes dones creatives del nostre país. Si seguiu els enllaços podreu llegir les paraules que ens varen ofrenar.

Presentació Sant Jordi Xavier Solà

Presentació Sant Jordi Gener Barjola