Col·lecció “Dramatic Works” de William Shakespeare a la biblioteca de la Masia

A la Biblioteca de la Masia podem trobar una gran varietat d’obres, des de literatura romàntica europea (Lord Byron, Walter Scott…) a literatura clàssica, llibres de viatges, diccionaris, tractats de comerç, enciclopèdies, llibres de religió, etc. Aquests volums van ser propietat de diversos personatges de la família però la majoria pertanyien a Josep Anton de Cabanyes, molts dels quals van ser adquirits per ell en els seus viatges per Europa. Molts d’aquests llibres es troben escrits en altres llengües i és ben sabut que el mateix Josep Anton de Cabanyes parlava set idiomes diferents.
Avui volem destacar una col·lecció de tretze volums d’obres dramàtiques de William Shakespeare, “Dramatic Works”, escrites en anglès. Tota els toms tenen una magnífics gravats com el de  la imatge adjunta, corresponent al  “Marchant of Venice”(El mercader de Venècia).A més, a les contraportades trobem alguns elements curiosos com el lloc i any d’edició: London, 1785; i la signatura de Josep Anton de Cabanyes com a propietari del llibre, detall que es troba en molts dels volums d’aquesta interessant biblioteca.

Bibliografia

“Dramatic Works”, William Shakespeare. London,1785.

La Masia d’en Cabanyes. Relat cultural dels Cabanyes i significats de la casa-museu. Visites temàtiques al “Centre d’interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes”, 2018. “La biblioteca del poeta sense llengua”, Montserrat Comas.