Commemoració del naixement de Manuel de Cabanyes

Avui commemorem el naixement de Manuel de Cabanyes (1808-1833). Tal com relata Xavier Solà de Andrés en el Retrat de Manuel de Cabanyes, el poeta “va veure la llum un 27 de gener de 1808 a la casa, encara existent, del carrer del Comerç, núm.2, xamfrà amb la plaça de la Verdura”. Fou el tercer fill del matrimoni entre Caterina Ballester i Llorenç de Cabanyes, impulsor de la construcció de la Masia d’en Cabanyes. El pare morí sent ell molt jove i va ser educat pel seu oncle, Josep M. de Cabanyes, el qual li va transmetre la seva afecció per la ciència i les lletres iniciant els seus estudis a les Escoles Pies i anys més tard a la Universitat de Cervera.

Per recordar-lo, us convidem a llegir l’article de Xavier Solà de Andrés titulat Darrers dies i mort del poeta Manuel de Cabanyes: documents desconeguts. En ell hi podeu trobar la transcripció de vint-i-cinc documents procedents de diverses persones que van conèixer al poeta en vida, entre elles el seu germà gran Josep Anton de Cabanyes,  i què es preguntaven o comentaven sobre la salut del mateix als seus últims dies.

Els darrers dies del poeta, com bé assenyala Xavier Solà, són un misteri del qual en sabem ben poc. Això és degut, principalment, a què en aquella època, tot i que la malaltia de la tuberculosi estava a l’ordre del dia, no deixava d’estar mal vist socialment. És per això que inclús les persones que en sabien del patiment del poeta, en parlessin d’ell a les cartes i missatges escrits sense esmentar mai el nom de la malaltia, i sempre referint-se a l’estat de salut d’en Manuel eludint ser precisos.

Imatge: Cambra de Manuel de Cabanyes a Can Cabanyes, casa natal del poeta.

Bibliografia:

Solà de Andrés, X. (1995). Darrers dies i mort del poeta Manuel de Cabanyes: documents desconeguts. Miscel·lània Penedesenca. [En línia: https://raco.cat/index.php/MiscellaniaPenedesenca/article/download/63842/92245]

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (1997). Retrat Manuel de Cabanyes (1808-1833), Xavier Solà de Andrés.

[En línia: https://www.vilanova.cat/doc/doc_85677354.pdf]