Conferència “ECOLOGIA: Una visió no dualista interconnectada i interdepenent”, a càrrec de Berta Meneses

ECOLOGÍA, UNA VISIÓ NO DUALISTA INTERCONNECTADA I INTERDEPENENT

Una conferència a càrrec de Berta Meneses en el marc de l’Arts i Natura Festival
Divendres, 30 d’octubre a les 18h30
Masia d’en Cabanyes

Berta Meneses planteja, en aquesta xerrada, la necessitat urgent d’impulsar un canvi profund en la visió del món, basada en els principis originals i universals. Aposta per superar la posició dualista i antropocèntrica i impulsar la nostra evolució i missió en el món des d’una nova manera de veure la realitat, més profunda, multidimensional i integral.

El concepte del Ser en interrelació, amplia el concepte antropocèntric del Ser i explica que les fronteres entre la Persona i la Natura són d’origen artificial.

Aspirar a ser i viure conscients de la interdependència de tots els éssers implica responsabilitat, justícia i amor.

Aquest canvi impulsa l’evolució a nivell personal i té com a perspectiva  desenvolupar un accés viu i experimental cap a la Natura.

 

Berta Meneses Rodríguez

Llicenciada en ciències físiques i teologia.

És religiosa filipense i mestra zen en la línia de transmissió de Harada, Yasutani i Yamada.

Ha estat deixebla de Willigis Jäger Ko’un-Ken, i d’Ana M. Schlüter Kiun-An, mestres de l’Escola zen Sanbô-Zen

Va ser reconeguda Mestra Zen a Kamakura (Japó), l’any 1993, per Kubota Ji´un Roshi, i el 1998 per Ana M. Schlüter Kiun-An.

En el 2016 va ser anomenada mestra zen de la Sanbô-Zen per YAMADA Ryoun Roshi amb el nom Jiku’an (Ermita del Buit i de la Compassió).