Conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i el Consell Comarcal per millores a la Masia d’en Cabanyes

 

La Diputació de Barcelona ha atorgat al Consell Comarcal del Garraf (CCG) una nova subvenció de 130.000€ per a la “Millora d’infraestructures d’equipament patrimonial del segle XIX amb funcions d’espai institucional comarcal a la Masia Cabanyes”. Aquesta subvenció s’emmarca en el pla “Xarxa de governs locals 2016/2019”.

L’Ajuntament de VNG i el CCG tenen un conveni de cessió d’ús de la Masia d’en Cabanyes al Consell Comarcal que contempla, entre d’altres, que el CCG tingui la seu institucional en aquesta finca. El conveni posa de relleu el necessari manteniment, difusió i promoció del llegat dels Cabanyes. Per això s’ha signat ara un conveni de col·laboració per a l’execució de les obres subvencionades. Unes obres que consistiran en la restauració de l’àmbit de l’escala exterior d’accés al baluard, i en les millores en l’espai verd del bosquet.

Així, el conveni estableix que l’aportació econòmica la fa el CCG a partir de la subvenció de la Diputació de Barcelona, i que l’Ajuntament redacta la documentació tècnica i els projectes per a l’execució de les obres, i dirigeix i coordina les obres de millora a través dels tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres de la Regidoria de Projectes i Obres, Via Pública i Mobilitat.

L’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, ha valorat positivament el conveni, ja que “aquestes obres de millora tenen un alt interès públic, tant local com nacional. Cal tenir present que la Masia en Cabanyes va ser declarada l’any 2014 com a Bé Cultural d’Interès Nacional, i això implica, per part de les institucions locals, la responsabilitat de vetllar pel seu manteniment, conservació i divulgació”. L’alcaldessa ha remarcat la rellevància de la Masia en Cabanyes en el llegat patrimonial de Vilanova i la Geltrú vinculat al segle XIX.

Per la seva banda, la presidenta del Consell Comarcal, Glòria García, ha anunciat que el suport de la Diputació servirà per dur a terme un Pla Director en el qual hauran de participar les dues institucions, i destacava la importància “que la Diputació de Barcelona desenvolupi un Pla Director per a la Masia d’en Cabanyes, un document estratègic que n’avaluï l’estat, els usos, i planifiqui les intervencions a curt, mig i llarg termini, programant-les i quantificant-les”.

Xavier Grau, conseller de Cultura i Patrimoni del CCG, ha agraït “el suport dels serveis tècnics de l’Ajuntament a l’hora de fer les millores a l’espai, recordant que el suport econòmic de la Diputació no hauria de ser només per posar pedaços, sinó que hi hauria d’haver un Pla a llarg termini”.

El Consell Comarcal del Garraf ha executat diverses actuacions a la Masia d’en Cabanyes amb la finalitat de custodiar i fer difusió del llegat dels Cabanyes, tenint sempre en compte el valor patrimonial i social de la Masia d’en Cabanyes, un espai natural al nord de la ciutat, i la voluntat de col·laboració entre el CCG i l’Ajuntament.

Així, les darreres aportacions i millores que s’han fet gràcies a una anterior subvenció de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona, han estat la millora de la il·luminació exterior, la remodelació de la zona d’atenció i acollida, l’adaptació de les sortides d’emergència, millores a l’office, millores a les façanes i tractament d’humitats per capil·laritat, així com la creació del nou Espai Goya, l’ampliació de les mesures de seguretat a la primera planta, la il·luminació de la Sala Alexandre de Cabanyes, i la reforma dels lavabos exteriors.