EDICIÓ DEL QUIXOT A LA BIBLIOTECA DE LA MASIA

A la biblioteca de la Masia es conserva una gran varietat d’obres. Destaca una edició facsímil del primer volum de “El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha” de Miguel de Cervantes. Com podem apreciar a la imatge adjunta l’edició de la Masia, del segle XIX, és una còpia fidedigna de l’edició de principis del XVII (1608), impresa a Madrid per Juan de la Cuesta, còpia alhora de la primera de 1605. En la seva portada trobem alguns elements interessants com ara la signatura del propietari del llibre, Josep Anton de Cabanyes, com és habitual a la biblioteca de la casa. Un altre detall curiós és la imatge d’un falcó encaputxat amb el lema “Post tenebras spero lucem” (Espero la llum més enllà de les tenebres), emblema i frase que van adoptar molts impressors del Renaixament. Segons l’estudi de Carles Magrinyà, citat a la bibliografia adjunta, aquesta llegenda és utilitzada pel mateix Quixot en un moment de l’obra quan li diu a Sancho: “yo post tenebras spero lucem” que vindria a dir, segons la seva interpretació, que és necessari transitar per l’obscuritat per arribar a la il·luminació. A l’edició també trobem magnificats gravats com el que acompanya aquest text que il·lustren les aventures dels protagonistes.

Bibliografia
“El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha”, Miguel de Cervantes. Edició de 1897, facsímil de l’edició de 1608.
CARLES MAGRINYÀ BADIELLA, Post tenebras spero lucem. Alquimia y ritos en el ´Quijote´ y otras obras cervantinas, Uppsala Universitet.