“El baptisme de Crist” a la col·lecció pictòrica de la Masia d’en Cabanyes

El present quadre, que es troba a la Sala de Música de la Masia pertany a l’Escola veneciana del s.XVII o s.XVIII i ens mostra una escena molt comuna a l’art cristià: El baptisme de Crist. El bateig és el primer dels sagraments del cristianisme i es realitza per a simbolitzar l’entrada de la persona a l’Església, amb l’aigua com a purificació del pecat. S’instaura a imitació de la vida de Crist, el qual vingut de Galilea, és batejat en el riu Jordà per Sant Joan Baptista. La llegenda explica que quan va sortir de l’aigua, va veure els cels oberts i, sobre d’ell l’esperit Sant en forma de colom, es va escoltar una veu del cel que deia: “Tu ets el meu fill, a qui jo estimo, el meu predilecte”.
En la imatge, Jesús es representa dins del riu amb un drap que li envolta la cintura i Joan Baptista vessa l’aigua sobre el seu cap. Al voltant veiem un grup d’homes. El tractament dels cossos és un aspecte iconogràfic pròpiament barroc, on la figura de Crist és igualment tractada que la de la resta d’homes. Sant Joan portà les atribucions pròpies: el bastó crucífer a la mà esquerra i un recipient en forma de petxina a la mà dreta. En aquesta pintura destaca el perfecte estudi del volum muscular dels cossos, entre els quals s’accentua el tractament acurat de la figura que resta d’esquenes en un primer pla.

Bibliografia
Estudi de la col·lecció pictòrica a la Masia d’en Cabanyes, Sílvia Mestres