El camí ral

Enmig del fantàstic entorn que trobem a la Masia d’en Cabanyes hi trobarem també un camí ral. El camí ral, o reial, és el nom que es donava als camins principals que connectaven unes ciutats amb les altres i era propietat de la corona i, per tant, aquesta n’assumia les despeses de l’execució i del manteniment.

Dels tres camins rals de què disposava el municipi, el més antic era el camí Ral o Molinant, també conegut per camí Reial antic o camí Vell de Barcelona a Tarragona, que passava per l’indret dels Sis Camins i per la nostra masiaAvui-parlem-del...-Camí-ral.