El Consell Comarcal del Garraf continua restaurant el llegat Cabanyes

Dins la línea de restauració i conservació del llegat dels Cabanyes que porta a terme el Consell Comarcal del Garraf, recentment s’han restaurat dues cadires d’estil Alfonsí, que pertanyen a una col·lecció de nou cadires entapissades i s’inicia el procés de restauració de vuit obres sobre paper amb els seus respectius marcs.

Restauració de quadres

Aquestes intervencions tenen la voluntat de preservar les peces de la Masia i mantenir-les en les millors condicions. “Moltes de les peces que s’han restaurat al llarg d’aquests anys, ja posen de relleu aquest doble interès que tenia la Masia”, explica Mila Arcarons, gerent del Consell Comarcal. “La família Cabanyes no només tenia relacions comercials a l’exterior, sinó que a mesura que comerciaven amb l’aiguardent, conreaven el plaer de la cultura i el col·leccionisme, consolidant un llegat d’obres romàntiques que també es nodreix de peces de les seves amistats”.

Durant el procés de restauració de les dues cadires, coordinat per Saia Art, empresa vilanovina de reconeguda trajectòria, es va analitzar l’estil de les cadires, les ornamentacions, la fusta i el color. Carmen Lara, responsable d’aquesta restauració, comenta que aquestes dues cadires són catalogades com a peces d’estil Alfonsí, “perquè justament en aquesta època Alfons XII estava governant Espanya i l’estil de l’època es denomina així”. També va comentar que les cadires estan fetes d’un fusta de molt bona qualitat, “són peces de fustes tropicals, de caoba, amb talles afegides d’escaiola i amb una brillantor especial, que mostra la influència de l’art oriental de finals del segle, especialment del “japonisme”.

Cadires restaurades

 

Dins d’aquesta línea de treball i gràcies a una línia de subvencions de la Generalitat de Catalunya, també es restauraran dues sèries de quatre obres sobre paper i els seus respectius marcs. La primera sèrie està integrada per quatre gravats acolorits, sense títol ni autor, amb marcs de forma ovalada, que es troben al dormitori del pintor Alexandre de Cabanyes. L’altra sèrie inclou quatre dibuixos sobre paper que representen cada estació de l’any i està signada per Josep Anton de Cabanyes, el germà gran del poeta Cabanyes, empresari i viatger, que a més de dedicar-se al negoci familiar també dedicava el seu temps a les arts plàstiques.

Restauració peces

Teresa Marquès, restauradora de l’empresa Líber Restauro, explica que així com el paper d’aquestes obres s’ha vist afectat al llarg del temps per la llum, la contaminació, la humitat i per processos químics d’oxidació, les aquarel·les es troben en perfecte estat. L’especialista comenta que el procés començarà per “analitzar causes de l’estat del paper, fotografiar-lo, documentar-lo i després es farà un tractament de neteja a la superfície, la revisió de l’estabilitat de les tintes, la restitució dels forats amb paper japonès, que s’adapta molt bé a les formes i finalment, s’aplanarà el paper”.

La restauració d’aquestes obres també inclou la revisió dels marcs. Mia Marsé responsable de l’empresa Tdart, que portarà a terme la restauració dels marcs comenta que “és molt interessant que s’hagi decidit restaurar les obres com un conjunt, de marc i pintura, perquè aquests marcs daurats són originals i tenen el seu interès”. També va explicar que aquestes obres es restauraran al Centre de Restauració de la Generalitat, ubicat a Valldoreix.

 

 Notícia publicada al Canal Blau