EL CONTEXT ECONÒMIC DE LA FAMÍLIA CABANYES AL SEGLE XIX

Al llarg del darrer terç del segle XVIII Catalunya passà d’una economia de subsistència a una de mercat, fet que significà l’inici d’una nova etapa marcada per la venda i l’exportació, tenint com a protagonistes principals les vinyes i l’elaboració del vi i l’aiguardent. La família Cabanyes formà part d’aquest episodi històric i fou una de les nissagues més influents i destacades en el conjunt de Catalunya. El Decret de lliure comerç de 1778 impulsarà l’expansió dels mercats d’aquests productes, en concret es consoliden els negocis amb diverses ciutats d’Europa, com ara Nàpols, Amsterdam o San Petersburg. També les millores en les tècniques de navegació fan que els beneficis del comerç marítim augmentessin. Tal com diu Francesc Carnicer al seu article: “A principis del segle XIX funciona un comerç amb Europa i les colònies que s’abasteix dels productes catalans i que beneficia burgesies agràries, que més endavant invertiran sobretot en béns immobles, en capital ferroviari i en la indústria del tèxtil”.
Veiem com, alhora, a Europa es passa del món rural a les ciutats, del treball manual a la màquina. La Revolució Industrial crea la classe obrera i impulsa la burgesia, que es converteix en mecenes i col·leccionistes, substituint nobles i Església en aquesta funció. Malgrat això, aquest canvi no és homogeni ni en l’espai ni en els tems a tot arreu, el qual es reflecteix en la visió de Josep Anton de Cabanyes dels vilanovins ja que pensa que estan mancats de cultura i són representants d’un món rural i tradicional i fins i tot que Barcelona està endarrerida en comparació a altres capitals europees que ell visità en els seus viatges.

La imatge ens mostra la platja vilanovina plena de botes  per transportar el vi i l’aiguardent, estampa habitual que reflexa la gran activitat comercial a finals del segle XIX.

Bibliografia: “Masia d’en Cabanyes i context històric (1800-1852). El convuls segle XIX” de Francesc Carnicer i Escriche (historiador i docent) del llibre “La Masia d’en Cabanyes. Poesia, música i mites al romanticisme català”, publicat l’any 2020 a partir de les visites temàtiques que diversos autors realitzaren a la Masia.