El palauet

MaquetaMasia

Conèixer la Masia d’en Cabanyes ja té interès per ella mateixa, per l’espectacularitat d’una edificació que és la combinació perfecta entre una composició simètrica i clàssica a la manera de l’arquitecte italià Pal·ladio i la masia porticada catalana.

És la combinació de l’elegància i la sobrietat. El resultat mereix destacar-se en l’arquitectura catalana de final de segle XVIII ja que és una de les peces més significatives dins el conjunt de realitzacions que es van portar a terme en el primer període del neoclassicisme català. Pot ésser considerada, per tant, una de les
edificacions emplaçades en el paisatge rural més importants de les que es van construir a Catalunya en
aquell moment.

Un edifici que per les solucions arquitectòniques emprades – el pòrtic i l’alçat, el frontó i les columnes amb
estries- confereix una personalitat única i denota que hi va viure una família culte. De fet, a l’interior descobrim
els espais culturals per excel·lència, les col·leccions de pintura i de llibres d’arreu del món. A l’exterior,
com un palauet, hi trobem un jardí romàntic.

Descobrim-ho, no obstant ambel vessant demasia catalana agrícola i imaginem que a la planta baixa, a més
de les cavallerisses, en un altre edifici, s’hi construia magatzem per gra, oli, botes de vi, carbó i tot el que
havia de servir per a fer-hi llargues estades.