El palauet italià com a model arquitectònic de la Masia d’en Cabanyes

AVUI-PARLEM-DE...Palauet-italià

Tot i rebre el nom de “masia”, quan hom s’apropa a la Masia d’en Cabanyes aprecia de seguida que no es tracta d’una masia tradicional. De fet, podem afirmar que el nom és més aviat per la geografia on es troba que no pas pel model arquitectònic que segueix.
El model arquitectònic que trobem a la Masia d’en Cabanyes és el del neoclassicime italià, que pren models del 1500 i els reelabora amb elements de l’Antiguitat grega i romana. Així, tot i ser una façana austera i amb poc ornament, hi ha elements que ens vinculen a aquesta tradició italiana, destacant especialment la simetria absoluta, les pilastres que modulen el ritme de la façana i els capitells que coronen aquestes. El referent arquitectònic és l’obra d’Andrea Palladio (1508-1580), considerat l’arquitecte més influent i imitat de la història de l’arquitectura europea. A la fotografia podem apreciar un d’aquests models de palauet italià de l’anomenat estil “palladià”, igual que la Masia d’en Cabanyes vinculat a la natura i que segons el cas incorporaven major o menor ornament en la façana.