El Romanticisme

Romanticisme

El Romanticisme va néixer a Alemanya a finals del segle XVIII amb el moviment literari “Sturm und Drang” i al llarg del segle XIX es va estendre per la resta d’Europa; l’any 1823 es publicà a la primera revista d’estil romàntic a Barcelona, “El Europeo”.

Caracteritzat per la seva ruptura amb la tradició i rebel·lia contra les normes neoclàssiques, el Romanticisme es va estendre des de les arts fins la mateixa manera de comprendre l’existència humana. La seva filosofia se centrà en conceptes com la llibertat, la natura, la individualitat, la subjectivitat o l’interès per allò desconegut i exòtic. Els romàntics es van alçar amb la bandera de la modernitat que pregonaven les revolucions liberals del segle XIX, enfront el racionalisme neoclàssic del segle anterior.

La Masia d’en Cabanyes és un dels espais més emblemàtics de la comarca del Garraf, on el Romanticisme coincidí amb una època de gran prosperitat. El seu llegat i la vinculació dels seus membres a les diferents manifestacions artístiques del moment (pintura, literatura, música) juntament amb la mateixa conservació de les estances, fan d’aquest un espai únic dins el patrimoni romàntic català