El taller del pintor Alexandre de Cabanyes

AVUI PARLEM DE...El taller d'Alexandre de Cabanyes
Alexandre de Cabanyes, el darrer membre de la família que visqué a la Masia, instal·là el seu taller de pintura a la segona planta d’aquesta residència. A la fotografia, exposada al CIRMAC, el podem veure envoltat de les seves pintures i els seus estris en aquest espai.

Tot i que en l’actualitat no es conserva aquesta planta-taller, a la planta noble de la Masia d’en Cabanyes podem veure alguns dels estris d’aquesta fotografia, com, per exemple, la paleta del pintor i alguns dels pinzells o pots que emprava per a treballar