Els gravats de Goya

Disparate Ridículo

Us expliquem sobre els “gravats únics” que mostrarem a la Masia d’en Cabanyes durant la NIT DELS MUSEUS, després de la seva restauració.

Goya va escometre els dibuixos preparatoris dels Disparates cap a 1815; va gravar les planxes en un dels moments més crítics de la seva vida i les va guardar a casa, amb l’esperança del moment propici per a la seva publicació, però Goya va morir a l’exili el 1828 i els Disparates encara van trigar unes quantes dècades a sortir a la llum.

La primera edició oficial dels Disparates és la de la Real Academia de San Fernando de 1864. El 1877, la revista francesa, L’Art, en va publicar quatre estampes inèdites més. Tanmateix, els exemplars de la Masia d’en Cabanyes sembla que van ser impresos entre 1854 i 1863 i, per tant, serien anteriors a dites edicions; d’aquí que es tracti d’unes peces de gran raresa.

Enigmes sobre els Disparates

Els Disparates és la darrera sèrie de gravats de Francisco de Goya i la que presenta més enigmes. La seva data de realització és incerta. Sembla que Goya la va iniciar cap el 1815, però no se sap si abans de caure greument malalt, el 1819 ja la tenia enllestida, o bé si va continuar-hi treballant fins al moment del seu exili a Bordeus, el 1824.

El títol d’aquest conjunt de gravats també suscita interrogants perquè ignorem el nom que Goya va atribuir a aquesta obra, que mai no va arribar a veure impresa. Després de la mort de l’artista, ha rebut diferents noms: Disparates, Proverbios, Caprichos fantásticos o Sueños.