Els llibres d’empresa

AVUI PARLEM DE...Els llibres de l'empresa

Els llibres d’empresa són els llibres on quedaven recollides totes les dades relatives a l’activitat econòmica dels negocis. El cas de la família Cabanyes i la seva empresa d’exportació de vi i aiguardent està recollit en els de l’empresa Fuster i Cabanyes, que són els que ens han mostrat el gran volum de comerç que va suposar aquesta empresa al llarg dels segles XVIII i XIX.
Com veieu a la fotografia, el detallisme en l’anotació de les informacions és màxim. No en va, aquest tipus de documents han suposat un dels punts clau en la recerca històrica sobre el comerç català.