Els Museus de Vilanova al servei de la Comunitat Educativa

Els Museus de Vilanova són espais que custodien i ofereixen un llegat únic. Ubicats en mig de jardins i vies de tren, en valuoses edificacions històriques, al costat del mar i de la muntanya, són generadors de coneixement i benestar. Envoltats de bellesa, art i enginy resulten especialment útils i beneficiosos en aquests moments.

La situació que vivim l’any 2020 ha fet evident la necessitat de repensar el paper dels museus i la cultura en clau col·laborativa i de proximitat per a continuar amb la construcció d’una ciutat educadora.

ELS MUSEUS DE VILANOVA ESTAN SEMPRE AL SERVEI DELS CENTRES EDUCATIUS PER SUMAR, COMPARTIR, OBRIR NOVES ALIANCES I VIES DE RELACIÓ I COL·LABORACIÓ. Proposem anar de la mà, educació, coneixement, experiències i patrimoni i crear conjuntament.

ELS MUSEUS DE VILANOVA SÓN SEGURS, SALUDABLES, CURATIUS QUE OFEREIXEN BENESTAR. Els programes educatius dels museus de Vilanova estan pensats per a emfatitzar els valors de la cura i l’empatia i la cultura sana i saludable.

ELS MUSEUS DE VILANOVA OFEREIXEN EXPERIÈNCIES I VIVÈNCIES ÚNIQUES. Els museus reivindiquem i compartim que a casa nostra s’hi pot viure una experiència pedagògica i de vida.  Reivindiquem l’experiència de continuar trepitjant aquests espais que són propis, tangibles i intangibles que asseguren l’accés als estímuls intel·lectuals i a les relacions personals.

ELS MUSEUS DE VILANOVA SÓN ESPAIS SINGULARS, INSPIRADORS PER A CREAR COMUNITAT I CONEIXEMENT. Els museus de la ciutat, som espais per a contribuir a crear vincles com a comunitat, són espais de convivència per a transmetre coneixement i també per aprendre a aprendre.

ELS MUSEUS DE VILANOVA SÓN MEMÒRIA COL.LECTIVA, CREADORS D’IDENTITAT. Els museus de la ciutat som espais d’art i creativitat, de memòria col·lectiva, de memòria històrica intergeneracional. Volem contribuir amb els nostres programes, adreçats als alumnes i als docents, a que art, bellesa i cultura siguin diàleg i resposta als requeriments de la comunitat educativa.

Vilanova i la Geltrú, novembre 2020