La Biblioteca

ColeccionLordByron_2

En l’època del Romanticisme l’accés a la literatura era quelcom encara restringit a les classes dominants i benestants, de manera que tenir una estança de la casa dedicada a la biblioteca era tot un símbol de poder econòmic i representació social. La biblioteca de la Masia d’en Cabanyes fou iniciada per Llorenç de Cabanyes i Fuster i continuada pels seus descendents, destacant especialment Josep Anton de Cabanyes, que adquirí molts llibres en els seus viatges.

L’espai, que identifica extraordinàriament l’interès dels Cabanyes pel coneixement i la cultura, aplega més de 1500 llibres, amb una cronologia que va des de finals del segle XVI fins al segle XX i que recull prop de mig centenar de tipologies temàtiques: filosofia, religió, comerç, història, poesia, ciències, llibres de viatges, art, dret, diccionaris, enciclopèdies, teatre, biografies, arquitectura, geografia, literatura clàssica i contemporània, agricultura, política i reglaments, gramàtica, astronomia, entre d’altres. Igualment, cal destacar la conservació de manuscrits del poeta Manuel de Cabanyes i de llibres del negoci familiar.

El document més antic que s’hi conserva són unes obres de Virgili i Aristòtil enquadernades juntes, que daten del 1586; també hi trobem un exemplar de Ierusalem (Llibre XI) de Lope de Vega de l’any 1609. Altres autors i obres representats són Racine (Obres diverses, 1723), Goethe (Obres, 1737), Newton (Principes mathematiques de la philosophie naturelle, 1749), Cervantes (El Quixot, 1765), Shakespeare (Dramatic Works, 1786), el Cens de Floridablanca (1787), Agustín Céan Bermúdez (Diccionario histórico de las bellas artes en España, 1800), Schiller (Gesichte des Dreissigjahrijen Kries, 1802); A.de Laborde (Itinerarire descriptif de l’Espagne, 1809), Ossian (Poesies, 1809), Leandro Fernández de Moratín (El sí de las niñas; El barón, 1820) o Walter Scott (Poetical works, 1822), entre molts altres, alguns d’ells molt singulars.