La cúpula de la Sala de música

AVUI-PARLEM-DE...la-cúpula

Quan algú entra a la planta noble de la Masia d’en Cabanyes la seva mirada se’n va sempre cap a la magnífica cúpula que omple el sostre de la Sala de Música. La impressió que causa a tot visitant és a causa, no únicament per la seva magnitud i decoració, sinó al fet de no esperar-se trobar aquest element, ja que és una cúpula amagada que no sobresurt a l’exterior en volum.

Curiosament, sembla ser que en el projecte original de la Masia d’en Cabanyes aquesta cúpula no existia, ja que en cap dels documents conservats s’hi aprecia. A més, la seva construcció obligà a tancar una de les finestres de la façana, ja que el volum de la cúpula impedia obrir-la.