La habitació de Manuel de Cabanyes

Cambra Manuel de Cabanyes

Un dels espais més íntims de la Masia d’en Cabanyes és l’habitació i cambra mortuòria del poeta Manuel de Cabanyes, que morí en aquesta estança amb sols 25 anys a causa de la tuberculosi i que per aquesta raó fou tancada durant molt de temps.

L’element que més destaca de l’espai és el llit d’estil colonial amb elements orientalistes i imitació de plomes d’estruç, un tipus de decoració de caràcter exòtic que atreia molt a la burgesia catalana. El conjunt de la roba del llit, les cadires estil Sheraton i els cortinatges són indianes de finals del segle XVIII de seda estampada directament.

Les seves dimensions, molt diferents als nostres llits actuals, tenen una explicació històrica. Pel que fa a la seva alçada, aquests eren elevats per evitar les humitats del terra i per a que la persona pogués atendre visites des del llit, quelcom comú en aquesta època; pel que fa a la llargària, eren curts perquè la posició de dormir era bastant incorporada, ja que la posició horitzontal era entesa com un símbol de mort, de la persona jacent.

L’altre element que més destaca de l’estança és el braser Estil Imperi, amb urpes de lleó i l’aglà com a símbol de prosperitat. Aquest tipus d’objectes, tot i que necessaris per a escalfar les estances en les èpoques més fredes, havien de ser emprats amb molt de compte, ja que els fums que desprenien eren altament tòxics.
Completen l’estança elements religiosos de l’antic oratori, molt propis de les habitacions, i pintures de retrats de diferents membres de la família Cabanyes.