La Il·luminació al segle XIX

Al segle XIX la major part d’activitats es feien aprofitant la llum solar. Quan era necessari fer servir llum artificial, la Masia d’en Cabanyes no comptava amb el gas, que ja es feia servir a les ciutats, ni de l’electricitat, que no va arribar fins entrat el segle XX. La forma d’il·luminar les estances era mitjançant canelobres com el que us presentem, que portaven espelmes de cera.
També es feien servir espelmes de menys qualitat, de sèu, per les estances de menys categoria, com podia ser la cuina.
Altres formes d’il·luminació utilitzades eres els llums d’oli, consistents en un dipòsit d’oli amb un orifici d’un surt una metxa, i la seva evolució, el llum de petroli, que incorpora un tub de vidre que protegeix la flama i fa que cremi millor.