La Masia d’en Cabanyes treballa en l’inventari del fons documental i bibliogràfic de la biblioteca

Quedaran catalogats els llibres de la donació Miret de Cabanyes i el fons documental de la biblioteca, que inclou documentació de la família i serà consultable a la plataforma Gestió Integral d’Arxius de Catalunya

El Consell Comarcal del Garraf duu a terme la tasca d’inventariar el fons documental i bibliogràfic de la Biblioteca de la Masia d’en Cabanyes que restava per classificar, per donar relleu a aquest arxiu familiar.

El Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes (CIRMAC) vol contribuir a preservar i difondre una part valuosa del fons patrimonial documental català que dona informació de la societat, a través de la família Cabanyes amb  tot l’entrellat vital de relacions amb l’Administració, la formació dels seus membres, els seus oficis i empreses, l’administració del patrimoni familiar, les associacions, etc.

El CIRMAC té documentades les col·leccions de pintura, mobles i objectes de la Masia d’en Cabanyes gràcies a la col·laboració del Museu Víctor Balaguer. Així mateix, el CIRMAC compta amb el “Catálogo y descripción de algunos quadros que posee Dn. José Antonio de Cabanyes” de 1.830, que ha estat estudiat  i interpretat pel doctor Francesc Miralpeix de la Universitat de Girona.

Destaca també el treball realitzat per l’Arxiu Comarcal del Garraf: classificació, ordenació, inventari, neteja, informatització i encapsament amb material normalitzat d’arxiu de revistes de diversa procedència geogràfica datades des de finals segle XIX fins a mitjans segle XX, entre les quals es troben Jugend Studio (1900-1912), The Studio (1904), amb tapes fetes a mà i lligat amb cordill, Themis (1915-1916), Vell i Nou (1915-1921), El Vilanoví (1922), D’Ací i d’Allà (1926-1929), Maricel, Simplissi, Les Arts Catalanes, L’Àlbum, l’Assiette au beurre, Gaceta de Bellas Artes, Revista de Bellas Artes, América Latina, L’Illustration i les revistes d’art monogràfiques en alemany de Künfler Monographien: Correggio, Holbein, Rodin i Stuck. (1899), tot i que algunes no es troben digitalitzades a l’arxiu del Consell Comarcal del Garraf.

 

NOVA FASE DE L’INVENTARI

Des del segle XVIII, la família Cabanyes va anar acumulant una gran quantitat de documentació, que ha tingut diferents nivells de tractament i inventari. Diferents estudis han ressaltat la biblioteca del poeta com la veu silenciosa dels seus propietaris i han permès mostrar els elements habituals en una biblioteca del segle XIX, com és el cas dels estudis realitzats per Xavier Solà de Andrés.

Calia introduir a l’inventari els llibres que Rosó Miret de Cabanyes va retornar a la Masia, amb dades de l’autor, títol, estat, gènere, any, ubicació, format i comentaris sobre nivells de restauració i altres.

Es tracta d’una sèrie de llibres que la família conservava i custodiava des de l’any 1978, època en la qual el fons de la biblioteca es va repartir entre la casa que la família tenia a la Plaça de les Cols i la Masia d’en Cabanyes, i que van tornar a la Masia l’any 2016.

Són 238 títols distribuïts en 376 volums, que van des de principis del segle XVII al segle XX i de temàtiques molt diverses, reflex dels coneixements i el nivell intel·lectual dels membres de la família Cabanyes que els van adquirir i utilitzar. Molts dels llibres porten la signatura manuscrita del seu propietari. Hi ha llibres de petit format fins a gran foli, enquadernats en pergamí o en edicions rústiques, en diversos idiomes com el llatí, català, anglès i italià, tot i que la majoria són en castellà i francès.

La segona fase consisteix a ordenar la documentació familiar que està ubicada també a la Biblioteca de la Masia d’en Cabanyes. Per ordenar-lo, és imprescindible fer una incursió en la història dels Cabanyes i en la tipologia documental. Es tracta d’un ric fons, generat per la família durant molts anys, del qual se’n farà una fitxa de descripció i un inventari per facilitar l’accés del seu contingut a investigadors i investigadores.

El treball que s’ha realitzat aquest primer mes ha estat identificar els grups o sèries documentals i elaborar el quadre de classificació d’acord amb les indicacions arxivístiques que es realitzen en cases i institucions que han estat propietat de  famílies  amb protagonisme  social o econòmic. Aquest quadre permetrà un nivell de detall superior al registre actual de la documentació que consta a la biblioteca, i inclourà: documentació de propietats i notaries, correspondència, comptes familiars i administració del patrimoni, activitat judicial, documentació de familiar, documentació relativa als oficis i a l’activitat mercantil (empresa Fuster i Cabanyes, membres de la família), col·leccions (retalls de premsa, programes, targetons, postals), fotografies, catàlegs i inventaris.

Així mateix, s’hi realitza una fitxa de cada grup documental que es podrà consultar en capses d’arxiu físic. La  fase final  serà, d’acord amb l’Arxiu Comarcal del Garraf, la introducció al GIAC (Gestió Integral d’Arxius de Catalunya). Aquest darrera acció permetrà fer una recerca més universal i una difusió màxima de la documentació de la Biblioteca de la Masia d’en Cabanyes. El fons quedarà a l’aplicatiu “Arxius en línia” de la Generalitat de Catalunya i podrà ser consultat per totes les persones interessades.

Aquest inventari forma part del treball de conservació del llegat Cabanyes iniciat pel Consell Comarcal del Garraf, amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha suposat contractar una tècnica documentalista per fer aquestes tasques durant tres mesos a la mateixa biblioteca de la Masia d’en Cabanyes.

Aquest treball ha comptat amb l’assessoria de Rafel Mestres, director de l’Arxiu Comarcal del Garraf i Xavier Solà, especialista en Manuel de Cabanyes, que de forma mensual acompanyen el desenvolupament del treballs d’arxivística i documentació.