La música en el Romanticisme

Avui, en el  dia europeu de la Música, celebrem la presència musical a la Masia d’en Cabanyes.
Durant el Romanticisme la música va ocupar un paper principal en les arts, ja que a causa de la seva capacitat expressiva es considerà el mitjà més adient per transmetre els estats afectius i anímics. Per assolir aquesta finalitat, però, fou necessària una reforma del llenguatge musical que, basant-se en la premissa de la llibertat, donà peu al trencament dels esquemes formals clàssics per una nova forma no preconcebuda de la composició musical, molt vinculada a la intuïció i la imaginació de l’autor. Especialment important fou el repertori alemany, que s’estengué arreu d’Europa, juntament amb la música simfònica i de cambra. L’òpera, però, esdevingué el mitjà d’expressió per excel·lència, no sols per possibilitar la unió de drama i música, sinó per ampliar la capacitat expressiva d’aquesta última. Es considera Beethoven l’iniciador del camí cap a l’escola romàntica que entre els seus grans noms compta amb Franz Schubert (1797-1828), Robert Schumann (1810-1856; música-poesia), Chopin (1810-1849; piano), Hector Berlioz (1803-1869; destaca la seva ruptura contra les regles i la tradició), Franz Liszt (1811-1866; piano) o Richard Wagner (1813-1883; poesia, drama i música), l’art del qual va estar especialment vinculat a Catalunya a través de la seva òpera nacional.
A la Masia, podem trobar-hi instruments musicals que denoten el gust que tenia la família Cabanyes per la música. Els més destacats són, sens dubte, el piano clementí i l’arpa estil imperi. Ambdós models exquisits que van ésser portats per Josep Anton de Cabanyes dels seus viatges: l’un de Londres, i el segon de París.

📚Bibliografía:
– Àlvarez, M. (2023). Dossier de documentació de la Masia d’en Cabanyes. Visites al CIRMAC.