La restauració de l’obra pictòrica

Restauració-obra-pictòrica

Una part molt important del llegat que guarda la Masia d’en Cabanyes és la col·lecció pictòrica, formada per un total de cent quinze peces de diferents autors, estils i cronologies. Així per exemple, a banda dels Cabanyes pintors, destacant Joaquim de Cabanyes i Alexandre de Cabanyes, trobem també noms importants dins la història de l’art català com Ramon Martí Alsina o Joaquim Espalter.

D’acord amb el compromís del centre per la preservació i difusió del llegat, entre els anys 2003 i 2010 es va dur a terme la restauració de cinquanta-quatre peces d’aquesta col•lecció a càrrec del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i amb el lideratge de la restauradora local Mia Marsé. Amb uns protocols de restauració aplicats a cada cas i sempre sota la pràctica de la conservació preventiva, el treball realitzat va permetre ubicar dins l’exposició algunes peces que fins aleshores es trobaven al magatzem o que pel seu estat no permetien gaudir plenament d’elles.

Una col•lecció plena de valors històrics, artístics i estètics que sota el nou discurs museogràfic permet al visitant gaudir de les peces en el seu esplendor i entendre-les de manera integrada dins les estances originals de la casa.