La Sala Russa

Sala Russa

La sala russa era l’espai de reunió, tertúlia i oci de la casa. El mobiliari que la compon, format per la taula, les cadires, els sofàs-gòndola, les butaques i el mirall, és d’estil isabelí i realitzat amb roure rus. Precisament de la procedència d’aquest material és d’on ve el nom de la sala, que per altra banda ens permet parlar de les estretes relacions dels Cabanyes amb Rússia, que tenien despatx a Sant Petesburg.

L’element que més destaca d’aquest espai és l’ornamentació del mobiliari amb carrassos i pàmpols de raïm, buscant representar d’aquesta manera la família Cabanyes i la seva història: es dedicaven a la comercialització de vi i aiguardent, dos productes derivats de la vinya. A la manera d’escut familiar, doncs, el raïm és la icona identificativa de la família, que en aquest cas s’empra com a element decoratiu i ornamental de tot el conjunt, tant en el treball de la fusta com en l’entapissat del mobiliari.