L’arpa Estil Imperi

Arpa estil impreri

A la sala de música trobem una arpa de principis del segle XIX amb elements decoratius daurats Estil Imperi: urpes de lleó, la flor de lis, fulles d’acant i l’aglà.

Fou construïda per la casa francesa Pleyel i importada des de París.

Es tracta d’una arpa cromàtica doble poc comú, característica d’aquests luthiers, amb els cordatges creuats enlloc de paral·lels.