Les cortines a “L’indiana” amb motius florals de la Cambra del poeta Manuel de Cabanyes

Els mobles i els objectes dels interiors de les cases ens expliquen com va viure qui les va habitar. Quin era el seu tarannà . Són dades objectives de la seva personalitat que interpretem des de la contemporaneïtat.

A la Masia d’en Cabanyes, els mobles i objectes decoratius que trobem ens els espais domèstics d’ençà que la va fer construir, cap el 1790,  LLorenç de Cabanyes i Fuster, responen al gust de la família i són l’escenificació del seu estatus social.

Josep Anton de Cabanyes dona continuïtat al negoci familiar de vins  i aiguardents i tingué  relacions comercials amb Amèrica i el Nord d’Europa. Viatger i amant de l’art, esdevindrà el primer col·leccionista de la família i serà protagonista en la importació de  decoracions i objectes – mobles , instruments musicals i pintures d’altres paisos  amb estils diferents dels propis de la Catalunya del moment.

A la Masia d’en Cabanyes es conserva l’habitació intacta on el poeta Manuel de Cabanyes va viure les seves darreres setmanes. L’estança  s’ha conservat d’ençà  el desés del poeta a la matinada del 16 d’agost de 1833 perquè així ho va decidir la família. Sembla versemblant que tan la mare com el seu germà Josep Anton es proposessin  no tocar-ne res i deixar-ho tot com avui es pot veure. El nebot  LLorenç de Cabanyes va continuar conservant l’habitació, així com els seus fills LLorenç i Alexandre de Cabanyes fins a la cessió definitiva a l’Ajuntament de la ciutat de Vilanova i la Geltrú.

En l’alcova del poeta, el que és més representatiu és el llit. Amb un somier molt elevat del nivell de terra que  ens indica que pertany a una persona de classe alta ( el contrari d’això fora dormir al terra amb palla amuntegada ).

El llit, espectacular, d’influència LLuis XVI dit a la polonaise, per la seva estructura de dosser i col.locació cap a la paret, esta decorat com la resta de la cambra – cortines, cadires i  cobrellit – amb teles a “L’indiana”,  amb la mateixa manufactura d’estampació, i amb el mateix motiu d’estampat.

Les cortines de la cambra del poeta estan en fase de restauració. Hem establert les millores a realitzar-hi d’acord amb el “Centre de documentació i Museu Textil” de Terrassa i la col·laboració de la Diputació de Barcelona. N’ha fet una primera actuació de conservació-restauració Elisabeth Cerdà i Cristina Balaguer.

Hem començat per la cortina d’entrada a l’habitació del poeta que està separada en dos fragments i és estampada amb motius florals, de tons verds, marrons-beixos, blaus i roses. Amb faldons frunzits a la part superior i als baixos, acabats amb serrells de passamaneria de color rosat, verd i marró. Amb un sistema de fixació amb anelles de fusta, ha retornat a la cambra el passat mes d’abril i ha quedat col.locada al seu lloc habitual .

La segona cortina és al Centre de documentació i Museu Tèxtil” de Terrassa i retornarà a la Masia properament.

Compartim imatges i informe de les conservadores Elisabeth Cerdà i Cristina Balaguer, fent clic en aquest  enllaç