Les escopidores

AVUI PARLEM DE...Escopidores

Les escopidores són uns petits recipients per escopir que tingueren el seu moment de màxima difusió durant el segle XIX, raó per la qual tant a la Masia d’en Cabanyes com en d’altres residències contemporànies a aquesta en trobem de manera habitual.
Servien per escopir saliva o tabac i tenien una funció d’higiene dins de la societat ja que així s’evitava que la gent escopís al terra. En podem trobar de vidre, de porcellana, de llautó… però sempre amb una fisonomia molt similar: de dimensions més o menys reduïdes, forma rodona i amb les vores superiors projectades cap endins.