Manel de Cabanyes a “Història de Villanueva y Geltrú” de Josep Coroleu.

Josep Coroleu, conegut advocat i escriptor català, escriu l’any 1878 un dels llibres més rellevants sobre la història local de la nostra vila. Aquesta obra, amb pròleg de Víctor Balaguer, es editada per la impremta Josep A. Milà Artigas.
Al capítol VII, en l’apartat de “Biografias de algunos villanoveses ilustres” ens parla de la figura de Manel de Cabanyes.

1

2

3

4

5