PAISATGE DE JOAQUIM DE CABANYES

Aquest quadre forma part d’una sèrie de paisatges de petit format de Joaquim de Cabanyes que es conserven actualment exposats a la sala de música de la Masia. El centre de la composició està dominat per un riu, el qual ens porta cap al fons de l’escena donant-li profunditat. Veiem nombroses figures de personatges pertanyents a un ambient rural, de les quals destaquen tres dones en primer terme, al costat d’un gran arbre, que semblen rentar la roba a la vora de l’aigua. A l’altra banda veiem restes d’una edificació circular i un grup de cases. Al fons destaca un horitzó delimitat per un gran pont de pedra amb figures que passegen per  sobre  i damunt de la superfície del qual  veiem un gran cel, tranquil i serè. No està ben documentada la localització de l’escena, però es creu que podria tractar-se d’Alcalà d’Henares. L’artista és un dels màxims representants del paisatgisme romàntic a les nostres terres mostrant-nos la Natura de manera esplendorosa i com a protagonista de l’escena i encara que en alguns quadres com aquest també incorpora elements arquitectònics i figures humanes no aconsegueixen treure importància al tema principal de l’obra. El quadre està datat l’any 1850, tal com ens ho indica la inscripció realitzada per l’artista al marge inferior dret de l’obra.

Bibliografia:                                                                                                                                                                                                            ” El Romanticisme a Catalunya 1820-1874″, Francesc Fontbona, Manuel Jorba.