PAISATGE DE JOAQUIM DE CABANYES

Aquest quadre forma part d’una sèrie d’obres de petit format que es troben exposades a la sala de música de la Masia. L’autor és Joaquim de Cabanyes, una de les figures cabdals del paisatgisme romàntic a les nostres terres. Com és habitual en els seus treballs l’artista ens mostra una escena natural, aquest cop apreciem diverses figures humanes formant part del paisatge, sense prendre importància en la representació general, només com a elements que en formen part, com la vegetació, el cel o les muntanyes. El tema principal és la natura en el seu màxim esplendor. Veiem un arbre de grans dimensions en primer terme, a l’esquerra dominant la imatge, a la dreta un talús cobert de gespa on descansen dues figures, caminant cap a elles destaca a la dreta un personatge femení amb un mocador vermell al cap, d’esquena a la composició. Al fons un cel grisos, ennuvolat es destaca per sobre la línia de l’horitzó.
L’obra està signada i datada en el marge inferior esquerra: “J. de Cabanyes 1860”

Bibliografia
Utrillo, M. “El pintor Joaquim de Cabanyes i els seus”. Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona. (1933).