PAISATGE EN RUÏNES

La Masia d’en Cabanyes alberga una important col·lecció pictòrica. A la sala de la música, podem admirar aquest “Paisatge en ruïnes “en el que  veiem en primer terme dos homes que agafen aigua d’una font. Sembla ser parella del que us vam comentar fa uns mesos (enllaç a bibliografia). Ambos formen part de la col·lecció de la família Cabanyes i Josep Anton de Cabanyes fa esmena en el catàleg de les seves propietats pictòriques, citant aquest últim d’aquesta manera:

“Nº 48. Otro Pais (paisatge) con Ruinas. De Salvatore Rosa. Escuela  Napolitana Este pais es compañero del precedente con todos sus defectos y meritos. Tiene asimismo iguales dimensiones”

Francesc Miralpeix en l’article esmentat a la bibliografia ens fa referència fent al·lusió a la seva possible autoria: Es tracta de dos capricci arquitectònics (núms. 47 i 48) de molt bona qualitat, per bé que l’atribució a Salvatore Rosa és qüestionable. Recorden, en canvi, la pinzellada més estirada i colorista del napolità Niccolò Codazzi (1642-1693), en l’estil del qual també ens hi fan pensar per la seva fecunda imaginació”.

Bibliografia
-Catálogo y descripción de algunos quadros que posee Dn. José Antonio de Cabanyes (c. 1850), Manuscrit de l’Arxiu de la Masia d’en Cabanyes. Vilanova i la Geltrú.
-Francesc Miralpeix: “Col·leccionisme i gust artístic de Josep Anton de Cabanyes i Ballester (1797-1852) a través del manuscrit Catálogo y descripción de algunos cuadros que posee Dn. José Antonio de Cabanyes (c. 1850)”.

https://masiadencabanyes.cat/pictorica/col%c2%b7leccionisme-i-gust-artistic-de-josep-anton-de-cabanyes-paisatge-en-ruines/