Secant de la biblioteca de la Masia d’en Cabanyes

Aquest objecte servia per assecar l’excés de tinta que podia vessar de la ploma en escriure i s’aplicava sobre el paper per tal d’absorbir el líquid. En la imatge adjunta veiem com a la part inferior encara resten les impremtes d’algunes lletres. Aquest secant, en particular el podríem datar entre finals del segle XIX i primer quart del segle XX, sent probablement el seu propietari Alexandre Cabanyes que visqué en aquesta casa des del 1918 fins el 1972. Com a element curiós que ens ajuda a precisar l’època de l’objecte veiem en uns dels laterals una etiqueta amb la inscripció “LIBRERIA LA CARPETA MODERNA. CONSTITUCIÓN 14. VILLANUEVA Y GELTRÚ”, el que ens indica que el secant va ser adquirit en aquesta papereria vilanovina, fundada el 1872 i avui reconvertida en cafeteria. Observem que el nom de la plaça de la Vila era en aquell temps plaça de la Constitució, denominació que va ostentar en dues ocasions: De 1867 a 1873 i de 1874 a 1931, sent probablement en aquesta segona etapa quan va tenir lloc la compra del secant.
Bibliografia:
– Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Vilanova i la Geltrú. Diputació de Barcelona. M. Claver, R. Lacuesta, J. Marsé, J.M. Pujol, I.Vilamala 2009-2010