VENUS I CUPIDO  a la col·lecció pictòrica de la Masia d’en Cabanyes

Es tracta d’una representació de la deessa de l’amor Venus i el seu fill Cupido, un amoret que simbolitza el desig amorós i es acompanyat per un  carcaix de fletxes.Com és habitual en aquestes escenes mitològiques els personatges es mostren sense roba. La deessa, a sobre d’una roca abraça al apetit angelet, inclinant-se sobre ell.

Sembla ser que aquest quadre correspondria  al número 72 que Josep Anton de Cabanyes, gran col·leccionista d’art, cita en el seu manuscrit de l’any 1830: “Catàlogo y descripción de algunos cuadros que posee Dn. José Antonio de Cabanyes”. L’autor atribueix el quadre a l’escola Lombarda i concretament a l’artista  Anibal Carraccio. Cita textualment: “La pureza del diseño, los bellísimos contornos, la delicadeza del colorido, la morbidez y frescura de las carnes, lo seguro del toque, y la gracia con que  están agrupadas estas dos figuras son calidades cual mas relevantes de esta preciosa produccion, y por las cuales conjeturan muchos inteligentes que es obra del famoso Corregio”.

Bibliografia
JOSEP ANTON DE CABANYES “Catálogo y descripción de algunos cuadros que posee Dn. José Antonio de Cabanyes,1830”.