Es restauren les cadires de frare de la Masia d’en Cabanyes

El “Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes” té entre les seves missions la conservació i restauració de la col·lecció Cabanyes. En aquest sentit al llarg dels darrers anys s’han abordat diferents actuacions en la col·lecció pictòrica i de mobiliari.

Enguany, d’acord amb el suport rebut de la Xarxa de Museus Locals de la  Diputació de Barcelona, i la intervenció de SAIA Art, el Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes ha fet la restauració de les cadires de frare ubicades a la cambra del poeta Manuel de Cabanyes i que es trobaven deteriorades pel pas del temps.

La col·lecció de mobles de la Masia d’en Cabanyes i del Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes ens permeten viatjar en el temps i expliquen, sense cap mena de dubte, les maneres de viure en els espais domèstics i interiors i el tarannà de les família Cabanyes.

Ho diu Carmen Lara, restauradora i especialista en mobles i doctora en Belles Arts, a Orígens i originalitat dels mobles de la Masia d’en Cabanyes “…ens permeten viatjar en el temps i ens expliquen la seva procedència i context geogràfic. Els objectes i estils decoratius ens demostren com vivíem, i les maneres de gaudir-ne i relacionar-nos, socialment , als nostres espais interiors”.

Es tracte de:

Dues cadires de braços de fusta de noguera, normalment conegudes amb la denominació de “cadires de frare”, amb quatre potes inferiors i travessers. Seient i respatller de cuir clavetejat amb grans taxes de metall (llautó) “clavazones”.

D’estil Renaixement italià, el seu nom és deu al seu ús als convents. Va passar a formar part del mobiliari espanyol, a partir del S XVI.

Les cadires es trobaven en  un estat de conservació amb fustes despreses, cuir trencat i molt desnodrit, taxes despreses, potes desnivellades per manca de fusta, forats per plaga de corc, pèrdua cromàtica al cuir i la fusta.

La restauració ha passat per els següents processos:

  • consolidació de peces.
  • consolidació d’estructura i reintegració de peces noves.
  • consolidació de capa de cuir i reintegració de peces.
  • neteja del cuir, fusta i metalls.
  • tractament de protecció al llautó.
  • retocs cromàtics del cuir i la fusta.
  • aplicació general d’una capa de protecció de ceres per cada material .

Un cop restaurades, les peces han retornat a la cambra del poeta.

 Procés de Restauració