La col·lecció pictòrica de la Masia d’en Cabanyes

Gràcies a l’afany col·leccionista de Josep Anton de Cabanyes, a la Masia d’en Cabanyes hi trobem una important pinacoteca. I es troba principalment a la sala de música.
Hi podem veure des de pintura religiosa barroca provinent de l’Escola espanyola fins a exemples de pintura sobre coure, típica de l’Escola flamenca. També pintura veneciana i pintura mitològica barroca provinent de l’Escola bolonyesa. La pinacoteca també compta amb retrats i escenes costumistes que estaven de moda en les cases burgeses. I finalment, paisatges romàntics de Joaquim de Cabanyes i de Martí Alsina.

De la pintura religiosa barroca trobem obres com l’Aparició a l’Hort de Getsemaní, anònim del segle XVIII. Un Sant Jeroni, anònim del segle XVII, una Verge amb el nen, anònim del segle XIX o Les Muses, anònim de l’Escola bolonyesa de finals del segle XVIII.
Però si cal destacar una obra per la tècnica i la factura de l’escola andalusa, és la Santa Rosa de Lima. És un oli de gran format que podia formar part de la decoració interior de l’antic oratori familiar, situat a la planta baixa de la masia. Una mostra de pintura religiosa barroca que fou la més estesa a principis del segle XVII en els països catòlics. Una de les funcions més importants d’aquesta temàtica era combatre l’heretgia protestant. L’art era un element de propaganda del dogma catòlic amb l’objectiu de persuadir al fidel.